Slægt

Slægtsforskning

er for alle

Jeg har slægtsforsket i mange år og har mange oplysninger, som jeg gerne deler med jer som forsker i samme personer.

 

 

Min farfars forfædre er husmænd og småhåndværkere fra primært Blenstrup, Solbjerg, Visborg og Vive sogne. De seneste generationer boede i Hadsund, som forholdsvis sent blev selvstændigt sogn. Først i 1921 blev Hadsund oprettet som selvstændigt sogn af de bymæssigt bebyggede dele af Vive og Visborg sogne.

 

Min farmors gren af familien er den internationale, selv om man skal tilbage en enkelt tipoldemor, for at finde en ung norsk kvinde, som kommer til Danmark. Hendes familie har boet nogle generationer i Norge.

 

Min morfars aner kommer især fra Hune, Ingstrup, Saltum samt Bornholm. Bortset fra den pottemager, som tog fra Bornholm til Jylland har vi her fat i en solid bondeslægt. Han og min mormor har fælles aner, idet de har en fælles tipoldefar. Denne tipoldefar er efterkommer efter Anne Bertelsdatter Hørby, som var af adelig herkomst. Mine adelige aner er fra før 1500-tallet og går tilbage til Skjalm Hvide.

 

Bortset fra en enkelt skrædder er alle min mormors aner af solid bondeslægt. Hovedparten er fra Vendsyssel, især Bindslev, Hune, Ingstrup og Saltum. Blandt hendes aner er slægterne Kjærulf og Mørk, som Carl Klitgaard har beskrevet. Min mormor og morfar havde en fælles tipoldefar, som stammer fra Skjalm Hvide.

 

Hvis du selv slægtsforsker, ved du, hvor svært det er at holde beskrivelsen kort, for hvor er der mange historier, man gerne vil fortælle. Hestetyven, den enlige mor med fire børn født uden for ægteskab og husmandsfamilien med de syv børn. På hver deres måde er de alle en del af mig, og de er med til at gøre danmarkshistorien langt mere interessant for mig, som ikke havde overvejet, hvor alvorligt en epidemi af skarlagensfeber eller mæslinger var for 200 år siden.

Copyright © All Rights Reserved